Elektronické dražby: Postihnou je přísná pravidla

10. duben 2014

Účástníte se online dražeb? Zbystřete, změní se pravidla jejich pořádání. Všechno bude nyní jednodušší a to zejména díky přehlednosti. Aukce budou i mnohem přesnější, takže se nebudete muset bát, že přijdete o zvolený předmět kvůli zlomkům sekundy.

Čeho se bude změna týkat?

Těšit se můžete na rychlejší a tedy i přesnější nakupování, jelikož všechny úkony budou rozlišovány na setinu sekundy. Například o konkurenčních příhozech budete informování nejpozději do 10 sekund.

V současné době mohla občas nastat poněkud nepříjemná situace, při které daný produkt mohlo díky časovým nesrovnalostem vydražit více lidí. Tomu se snaží Ministerstvo pro místní rozvoj zabránit právě novou vyhláškou, která upravuje Zákon o veřejných dražbách.

Pro bezchybný průběh dražby je nutné, aby fungoval systém, což by měla společnost zaštiťující aukci zajistit. Pokud dojde k problémům technického rázu, je nutné, aby se čas skončení aukce probdloužil.

Dražební systémy musí dále fungovat na běžných prohlížečích a neměly by ke svému chodu vyžadovat instalace těžko dostupných programů.

Záznamy zvýší přehlednost

Nová vyhláška také zavádí nutnost vedení podrobných záznamů a jejich uchování alespoň po dobu jednoho roku po skončení aukce a to i v případě, že předmět nebude vydražen. Oprávnění k provádění kontrol má Ministerstvo pro místní rozvoj.

Součástí těchto podrobných záznamů budou nejen všichni účastníci aukce, ale také jejich IP adresy, což by mělo sloužit k jednodušší identifikaci.

Dražby online jsou čím dál více populární a to zejména díky tomu, že si můžete z pohodlí domova zakoupit to, po čem toužíte. Nemusíte trávit čas v aukčních síních. Předmět, o který máte zájem si pouze pohlídáte na dražebním portálu. Pak už záleží pouze na tom, jak budete rychlí.

Reklama

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Jméno:
E-mail:

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval!