Požární ochrana nejen na pracovišti - děti a prevence požáru

13. leden 2015

Známe to dobře všichni, pokud jsme doma a máme děti tak říkajíc pod dozorem, tak většinou nehrozí nijak vysoké riziko požáru, protože si děti umíme ohlídat a můžeme za ně obstarat veškerou nezbytnou manipulaci s otevřeným ohněm. Nicméně nemůžeme být u dětí vždy a časem nastanou situace, kdy se dítě musí obejít bez dospělého a samo zodpovědně s ohněm manipulovat. Může to být rychlé zapálení svíček na dortu mladšího sourozence, příprava ohniště na podzimní opékání nebo zapálení hořáku za účelem ohřátí si jídla. Jste si jisti, že Vaše dítě ví, jak se v takových případech chovat?

V roce 2013 zavinily děti přibližně 130 požárů se škodou přesahující více než 16 milionů korun. Zákon o požární ochraně je v tomto neoblomný a ukládá lidem, kteří mají svěřen dohled nad právně nezpůsobilou osobou (což dítě bezesporu je) zajistit i to, aby nedošlo k požáru. V takové situaci se pak může taková „klukovina“ řádně prodražit, protože takové prokázané zavinění většinou není možné hlásit jako pojistnou událost a tím pádem leží celé břemeno kompenzace na osobě vykonávající nad dítětem dozor.

Proto je důležité nezanedbat u dětí výuku požární bezpečnosti. Během povinné školní docházky mají děti od roku 2004 zařazeny do výuky témata tzv. ochrany člověka, v jejímž rámci se s dětmi hovoří i o požární ochraně, první pomoci, živelných katastrofách apod. Krom toho probíhá na školách pravidelná každoroční soutěž vyhlašovaná Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezka ve spolupráci s Hasičským sborem České republiky nazvaná „Požární ochrana očima dětí“, které se mohou v několika výtvarných a jiných multimediálních disciplínách účastnit děti všech věkových kategorií. Krom těchto soutěží a učebních cyklů je dobré sledovat i aktivity dobrovolných hasičů a skautů v místě Vašeho bydliště, kteří se často tématům požární ochrany u dětí také věnují.

V domácím prostředí pak můžete dítěti předat zásady požární ochrany nejlépe vlastní příkladem a výkladem, a to už od předškolního věku, kdy je dítě schopné chápat zásady správného chování a může již manipulovat s nebezpečnými předměty. Dítě by mělo například dobře poznat jak a na co slouží a na co naopak neslouží zápalky, které by měly být standardně uchovány mimo dosah dětí, stejně jako další nebezpečné hořlavé látky. Pokud zůstává dítě doma bez dohledu rodičů, mělo by určitě znát telefonní čísla na jednotlivé sekce integrovaného záchranného systému, ale zároveň by mělo vědět, že tyto kontakty nesmí zneužívat.

Pro domácí výchovu dítěte v rámci požární ochrany jsou vhodné i některé didaktické pomůcky, jako např. audioknihy, obrázkové knížky nebo dětské pořady, které se touto problematikou zabývají. Z nejznámějších pořadů, krom dráčka Soptíka a Příběhů požární stanice, můžeme jmenovat i mimořádně povedenou osvětu v podobě hry divadla Spejbla a Hurvínka „Hurvínek a červený kohout“, která velmi přesně a navíc vtipnou formou přiblíží dětem zásady požární ochrany, prevence požárů i požární bezpečnosti.

Krom těchto materiálů existuje i několik publikací zaměřených na prevenci požárů u dětí, které je formou krátkých příběhů i her zasvětí do zásad, jak zacházet s ohněm a jaká jsou hlavní rizika vzniku požárů. Svou úlohu bezpochyby stejně dobře splní některé webové stránky přímo zaměřené na požární ochranu dětí, kde je možné stáhnout jak metodické pokyny pro rodiče o tom, jakým způsobem děti s požární ochranou seznamovat, tak i zábavné puzzle, omalovánky či pohádky, které děti mohou vybídnout k přemýšlení o tom, jak správně zacházet s ohněm.

Samozřejmě se kvalitní školení požární bezpečnosti netýká pouze dětí, ale taktéž nezapomínejte, že je k němu povinen každý zaměstnanec i zaměstnavatel. Další informace ke školení požární bezpečnosti je možné najít na webu crdr.cz ZDE.

Komerční sdělení

-ond-

Reklama

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Jméno:
E-mail:

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval!