Pracovní smlouva: Co musí obsahovat a s čím vás musí zaměstnavatel seznámit

4. srpen 2013

Pracovní smlouva je jednou z nejdůležitějších smluv. Ovšem víte, co musí obsahovat a s čím a do kdy vás zaměstnavatel má seznámit? Připadá vám vaše pracovní smlouva příliš stručná?

Pracovní smlouva skutečně může být stručná, ale musí být v souladu s § 34 odst.1 zákoníku práce v platném znění. V současné době je základem druh práce, místo, případně místa vykonávání práce a den nástupu. Pracovní smlouva musí být vyhotovena písemně a to ve dvou zhotovení (pro zaměstnance i zaměstnavatele). Pracovní smlouva může být skutečně velmi stručná a nemusí obsahovat ani mzdu, informace o dovolené (délku, možnost čerpání...) Ovšem kde a kdy tyto informace zaměstnanec získá?

Práva a povinnosti v pracovní smlouvě

Práva a povinnosti nemusí obsahovat přímo pracovní smlouva. Jak je uvedeno výše, pracovní smlouva může být skutečně stručná. Do jednoho měsíce musí zaměstnavatel zaměstnance informovat a doplnit jeho práva a povinnosti (ve skutečnosti se tím pracovní smlouva doplní). Jedná se o:

  • jméno zaměstnance, název a sídlo zaměstnavatele pro právnickou osobu a jméno s adresou zaměstnavatele pro fyzickou osobou
  • konkrétní označení druhu a místa výkonu práce
  • délka dovolené a uvedení způsobu určování dovolené
  • informace o výpovědních dobách
  • týdenní pracovní doba a její rozvržení
  • mzda nebo plat a způsob odměňování, splatnost mzdy, termín výplaty mzdy nebo platu
  • informace o kolektivních smlouvách a vnitřních předpisech

Pokud při nástupu do nového zaměstnání vaše pracovní smlouva neobsahuje všechny uvedené prvky, které byste si přáli, vyčkejte jeden měsíc. Do měsíce by měl zaměstnavatel vše upřesnit. Nestane-li se tak, kontaktujte vašeho zaměstnavatele, respektive personální oddělení a vyžadujte nápravu.

Reklama

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Jméno:
E-mail:

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval!