Jak sestavit podnikatelský plán II.

16. březen 2013

Víme proč sestavit podnikatelský plán. V minulém díle jsme s tvorbou začali a po podrobné analýze úvodu a podnikatelského plánu budeme pokračovat. Co dál do podnikatelského plánu zahrnout?

Cíle podnikání

Základním atributem podnikatelského plánu je bod s názvem cíle podnikání. Sem patří podrobný popis nabízeného zboží, případně služeb.

Marketingový plán

Zahrnuje tři body, jenž je nutné déle rozvinout. Jedná se o distribuci včetně prodejní strategie, cenovou politiku a propagaci.

U distribuce a cenové politiky uveďte způsob distribuce (přímá: dodavatel – zákazník nebo nepřímá: dodavatel – prodejce = mezičlánek – zákazník).
Cenová politika může být stanovena na základě nákladů nebo konkurence (nutno uvést).
Propagace obsahuje všechny vámi preferované způsoby reklamy (letáky, internet, inzerce). )

Výrobní plán

Již celkově pátý orientační bod tvoří výrobní plán. To znamená potřeby, kapacity, logistika a dodavatelé. První dva body zřejmě netřeba vysvětlovat (jedná se o stroje, materiál, energie, prostory, zaměstnance...), logistika vyžaduje vysvětlení způsobů přepravy materiálu, ale i osob. U dodavatelů popište technické služby.

Finanční plán

Velmi podstatnou částí podnikatelského plánu tvoří finance. Zde je stručná osnova pro zpracování finančního plánu: rozpočet zahajovacích výdajů, rozpočet měsíčních nákladů, předpokládaný finanční výsledek, tok hotovosti, zisky a ztráty. Finanční plán zhotovte aspoň na jeden rok.

Časový plán – harmonogram

Shrňte, jak dlouho jste se na podnikání připravovali (zahrnout můžete i tvorbu podnikatelského plánu), kdy podnikání zahájíte, kdy zajistíte finance potřené do začátku a kdy začne výroba (od prvního zboží dodavatelů, přes lidské zdroje až po poskytování zboží/služeb).

Financování

Posledním (osmým) bodem je financování. To znamená zdroje: vlastní nebo cizí? Vhodná je i rekapitulace majetku.

Výsledný podnikatelský plán je vhodné předložit například někomu z rodiny ke kontrole a poté vytisknout a svázat. Při udělování půjčky, případně žádosti o dotaci hraje roli i celkové zpracování a to včetně použitého papíru.

Reklama

[Nahoru ↑]


Hodnocení

Hodnocení: 1 hvězdiček/ Hodnoceno: 2x

Vložit komentář

Jméno:
E-mail:

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval!